Gespreide betaling

Is uw tank bereikbaar voor onze chauffeur en bestaat het risico dat u niet thuis zal zijn bij levering, kies dan voor "gespreid betalen".

  • Krijg enkel de beste brandstof Esso Optiplus Gasolie geleverd;
  • Betaal bij levering enkel de helft van het geleverde volume;
  • Maandelijkse aflossing van het overige bedrag betaal je verdeeld over een periode van 12 maanden;
  • Bedrag berekend op basis van je jaarlijks verbruik en de geschatte basisprijs.

 

Voorwaarden

n.v. Bruno Mazout engageert zich om de klant te ondersteunen in de spreiding van zijn stookoliebudget over een periode van 12 maanden. Het maandelijks bedrag wordt berekend op basis van het jaarlijks verbruik en de geschatte basisprijs. De overeenkomst is geldig vanaf ondertekening van het contract en kent een eerste periode van 12 maanden. Na deze periode wordt het contract stilzwijgend verlengd voor telkens een periode van één jaar. De overeenkomst voor gespreide betalingen wordt jaarlijks verlengd en kan door de klant beëindigd worden schriftelijk met een opzegtermijn van 2 kalendermaanden en mits alle leveringen van stookolie voldaan werden. In geval van beëindigen van de overeenkomst door de klant zal Bruno Mazout binnen de 30 dagen na beëindiging de klant eindafrekening sturen met vermelding van de eventuele tegoeden die per bank aan de klant worden terugbetaald. Om de hoogwaardige kwaliteit van het product te garanderen, zal Bruno Mazout enkel Esso Optiplus leveren. De klant engageert zich om Bruno Mazout als exclusieve leverancier te beschouwen voor de aankoop van stookolie tijdens de hele duur van het contract. De klant engageert zich ook om de technische fiche in bijlage nauwkeurig in te vullen, en zo een goed mogelijke verloop van de leveringen te garanderen. Aan de hand van zijn jaarlijks verbruik zal de klant een volume van minimum 1000 liter bestellen. De helft van de waarde van de eerste levering wordt per bank betaald op rekening van n.v. Bruno Mazout of per Bancontact/contant bij levering.